Hållbart företagande

Jula Holdingkoncernens mål är klimatneutralitet 2030. Det övergripande målet gäller inom Jula Holdingkoncernens alla bolag.

En del av affärsmodellen

Jula Holding verkar hållbart genom vårt långsiktiga åtagande att bygga en oberoende koncern som ska hålla genom generationer. Koncernen verkar inom flera områden, till exempel inom finans och fastigheter, vilket innebär att alla bolag har olika förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Vad de dock har gemensamt är förhållningssättet som innebär att koncernens alla bolag ska genomsyras av ansvar, vårt ärliga uppsåt och det genuina affärsmanskapet. De bolag som koncernen väljer att investera i eller köpa ska vara folkliga, engagerade och ska skapa nyfikenhet och framtidstro.

– Koncernen har utvecklats och för mig är det viktigt med långsiktigheten och familjen i företagandet. Vi jobbar fortsatt hårt med hållbarheten och har en tydlig målsättning att bli klimatneutrala till 2030, säger Karl-Johan Blank.

Långsiktigt hållbar

Jula Holdings hållbarhetsåtagande har sin utgångspunkt i FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det innebär att koncernens bolag också ska rikta sina hållbarhetsmål mot dessa. Koncernens övergripande målsättning är att bolagen ska vara klimatneutrala 2030. Bolagen avgränsar och sätter mål mot denna riktning.

Det hållbara åtagandet innebär även att hållbara strukturer ska integreras i bolagens affärsmodeller, och på så sätt vara en naturlig del i hela koncernen. På det sättet blir varje bolag både kort- och långsiktigt hållbar.

Fokusområden

Koncernens övergripande mål har delats upp i områdena nedan. Fokusområdena innefattar mer än endast områden för utsläppsberäkningar, då även dessa är prioriterade för vårt hållbara företagande. Varje bolag tolkar fokusområdena utifrån sin egen verksamhet, för att sedan sätta mål och aktiviteter som integreras i verksamhetens affärsmodell.

Cirkulera mera

  • Vi vill tillgängliggöra enkla, kostnadseffektiva och hållbara alternativ
  • Vi vill tillgängliggöra ny hållbar teknik och nya innovationer
  • Vi vill skapa ett lönsamt och cirkulärt kretslopp
  • Vi har ett cirkulärt förhållningssätt till produktlivscykeln

Ansvarsfull och ärlig

  • Vi är transparanta och ärliga i vårt erbjudande
  • Vi arbetar med ansvarstagande leverantörer
  • Våra arbetsplatser är trygga och alla har samma förutsättningar för att utvecklas
  • Vi arbetar för klimatneutrala lösningar
  • Vi vill ha förnyelsebar energi i vår värdekedja

Julas hållbarhetsredovisning 2022

Julas hållbarhetsredovisning 2021

Julas hållbarhetsredovisning 2020

Kontakt

Maria Ragnarsson
Maria Ragnarsson
Sustainability ManagerE-postTelefon0511-688 03