Om Jula Holding

Jula Holdingkoncernen har främst växt fram ur verksamheter förknippade med retailföretaget Jula AB. Ur handeln har en koncern utvecklats med verksamheter inom flera olika områden.

När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter. Några av verksamheterna har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holdingkoncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter för verksamheterna att stärka varandra.

Koncernen står idag på sju ben där Jula Holding är det exekutiva ägarbolaget.

Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

invigning-boras-kj-blank.jpg
dryport-2.jpg

Familjekoncern

Jula Holdingkoncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även sönerna Christian och Fredric (adjungerad). Styrelsearbetet leds av Peder Larsson.

Långsiktighet är tillsammans med oberoendet viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska ha långa perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer. I april 2022 tillträdde Magnus Kristoferson uppdraget som Group Executive Director för koncernen.

Samverkan

Jula Holding är en entreprenörstyrd familjekoncern med sitt ursprung i retailföretaget Jula. Jula är koncernens ursprung, och en viktig framgångsfaktor i verksamheten är Julaandan.

Jula Holding är en värderingsstyrd organisation där samverkan och hållbarhet är centrala tankar. De grundvärderingar, enkelhet, ärlighet, engagemang, ansvarstagande och att alltid sikta högre, som finns i Julaandan genomsyrar samtliga verksamheter.

Fokus ligger på att hela tiden utveckla koncernen och bredda värdekedjorna med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben. Tanken är att de olika delarna av koncernen, bolag, verksamheter och koncernstrukturer, bildar en stark helhet, där effektiviteten utvecklas genom lönsamma synergier mellan koncernens olika delar.

https://historia.jula.se
Jula Historia@2x.png

Koncernens utveckling

På gården Jultorp i Västergötland har historien om Jula sin början. Det är en framgångssaga präglad av nyfikenhet, drivkraft och stark entreprenörsanda. Ta del av historien på historia.jula.se