Om Jula Holding

Jula Holdingkoncernen har främst växt fram ur verksamheter förknippade med retailföretaget Jula AB. Ur handeln har en koncernen nu utvecklats med verksamheter inom flera olika områden.

När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter. Några av dessa olika verksamheter har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holdingkoncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter för verksamheterna att stärka varandra.

Koncernen står idag på sex ben där Jula Holding är det exekutiva ägarbolaget.

Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

invigning-boras-kj-blank.jpg
dryport-2.jpg

Familjekoncern

Jula Holding-koncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även sönerna Christian och Fredric. Styrelsearbetet leds av Peder Larsson.

Långsiktighet är tillsammans med oberoendet viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska ha långa perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer.

2019 utsågs Joachim Frykberg till VD för Jula Holdingkoncernen. Joachim har sedan 2011 varit VD för Jula AB, en position som han behåller tillsammans med det nya uppdraget.

Koncernstruktur
https://historia.jula.se
Jula Historia@2x.png

Koncernens utveckling

På gården Jultorp i Västergötland har historien om Jula sin början. Det är en framgångssaga präglad av nyfikenhet, drivkraft och stark entreprenörsanda. Ta del av historien på historia.jula.se