Finansiellt

Fokus på utveckling i en turbulent omvärld

Jula Holding verkar i en omvärld med snabba förändringar och turbulens. Koncernen hanterar turbulensen genom att fokusera på utveckling av förutsättningar för de egna verksamheterna.

Strategin med breddandet av värdenätverken gör koncernen robust och mindre sårbar i en oförutsägbar verklighet.

Koncernutvecklingen skapar även förutsättning för långsiktighet, en långsiktighet som i det här fallet sträcker sig över generationsgränser.

2019 2018 2017 2016
Omsättning 8 187 620 Tkr 6 982 246 Tkr 6 502 538 Tkr 6 059 893 Tkr

Koncernen ligger nu i startgroparna för fortsatt expansion och tillväxt inom flera ben: retail, logistik, fastigheter, finans, energi & miljö samt hotell & konferens.

Jula Holdingkoncernen står stark, och utgör ett attraktivt alternativ för den som vill utveckla affärsmöjligheter, eller den som vill jobba i någon av koncernens verksamheter.

Namnlös.png

Årsberättelse

Här finns koncernens senaste årsberättelse att ladda ner som PDF.