Finansiellt

Fokus på utveckling i en turbulent omvärld

Jula Holding verkar i en omvärld med snabba förändringar och turbulens. Koncernen hanterar turbulensen genom att fokusera på utveckling av förutsättningar för de egna verksamheterna.

Årsberättelse

Välkommen att ta del av koncernens senaste årsberättelse.

Jula Holdings Årsberättelse 2023

Strategin med breddandet av värdenätverken gör koncernen robust och mindre sårbar i en oförutsägbar verklighet.

Koncernutvecklingen skapar även förutsättning för långsiktighet, en långsiktighet som i det här fallet sträcker sig över generationsgränser.

2022 2021 2020 2019 2018
Omsättning 10,7 MSEK 10,5 MSEK 9,8 MSEK 8,2 MSEK 7,0 MSEK

Koncernen ligger nu i startgroparna för fortsatt expansion och tillväxt inom flera ben: retail, logistik, fastigheter, finans, energi & miljö samt hotell & konferens.

Jula Holdingkoncernen står stark, och utgör ett attraktivt alternativ för den som vill utveckla affärsmöjligheter, eller den som vill jobba i någon av koncernens verksamheter.

Namnlös.png