Joachim Frykberg Helbild.jpg

Joachim Frykberg

Joachim Frykberg har arbetat på Jula sedan 2002 och är VD för Jula Holdingkoncernens.

– Koncernen känns som ett naturligt steg för utvecklingen av Jula. Den grundläggande koncerntanken är att bredda värdekedjan med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben, säger Joachim.