Investeringar

Jula Holdings utveckling till en robust långsiktigt hållbar koncern, med flera olika verksamhetsben, fortsätter. Genom samverkan och ett stort ansvarstagande och engagemang utvecklar vi innovativt verksamheten vidare.

En av de bärande idéerna kring Jula Holdingkoncernen är att alla delar ska samverka med varandra, och att vi ska kunna dra nytta av de olika verksamheternas styrkor. Detta gäller i alla delar.

Vi vill skapa fler affärer, ge våra kunder fler mervärden, ge våra medarbetare fler möjligheter att utvecklas, ge våra samarbetspartners fler anledningar att samarbeta med oss och skapa fler verksamheter.

Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

Portföljinvesteringar

 • Jula Holding
  • Jula
   100%
  • Hööks
   100%
  • G&K Blanks Fastigheter
   100%
   • Trähusstaden Sverige
    50%
  • Jula Logistics
   100%
  • Jula Miljö & Energi
   100%
   • Biosorbe
    10%
   • Ljusgårda
    6,25%
   • Organofuel
    12,9%
   • XP Chemistries
    10%
   • e-Site Power System
    10,2%
   • LifeClean
    3,6%
  • Jula Hotell
   100%
  • Wästgöta Finans
   100%
  • JOY
   15%

Pågående projekt

Inom koncernen pågår ett ständigt utvecklingsarbete.

 • E-handel i Europa. ​Julas e-comprojekt innebär etablering av e-handel i Europa. Österrike var först ut med lansering under hösten 2022. Utvecklingen av e-handel fortsätter därefter i Tyskland.
 • Bostäder byggs i Skövde. G&K Blanks Fastigheter vann markanvisningar för bostäder i Skövde. Nu håller en detaljplan på att tas fram och projektering utföras. Planerad start för byggnation är Q3 2023 med första inflyttning under 2025.
 • Utvecklar logistiknavet i Falköping. Jula Logistics bygger ett jättelager på cirka 87 000 kvadratmeter på tågterminalen Marjarp i Falköping. Lagret beräknas kosta cirka en halv miljard SEK och ska stå klart under 2024.

Detta investerar vi gärna i

Jula Holding arbetar aktivt för att koncernen ska minska sitt klimatavtryck. Koncernbolagen ska ta ansvar för klimatfrågan genom att utmana sig själva och sina möjligheter. Koncernens övergripande hållbarhetsåtagande tar utgångspunkt i FN: globala mål för hållbar utveckling och verksamheternas hållbarhetsmål ska riktas mot dessa. Koncernens bolag ska vara klimatneutrala senast 2030.

Jula Holding vill verka inom flera olika branscher. Verksamheter och bolag med hög fysiks substans premieras. Koncernens expansion kan ske inom flera områden:

 • Retail
 • Fastigheter
 • Finans
 • Energi
 • Miljö
 • Logistik
 • Hotell