Investeringar

Jula Holdings utveckling till en robust långsiktigt hållbar koncern, med flera olika verksamhetsben, fortsätter. Genom samverkan och ett stort ansvarstagande och engagemang utvecklar vi innovativt verksamheten vidare.

En av de bärande idéerna kring Jula Holdingkoncernen är att alla delar ska samverka med varandra, och att vi ska kunna dra nytta av de olika verksamheternas styrkor. Detta gäller i alla delar.

Vi vill skapa fler affärer, ge våra kunder fler mervärden, ge våra medarbetare fler möjligheter att utvecklas, ge våra samarbetspartners fler anledningar att samarbeta med oss och skapa fler verksamheter.

Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

Portföljinvesteringar

 • Jula Holding
  • Jula
   100%
  • Hööks
   100%
  • G&K Blanks Fastigheter
   100%
   • Trähusstaden Sverige
    50%
  • Jula Logistics
   100%
  • Jula Miljö & Energi
   100%
   • Biosorbe
    10%
   • Ljusgårda
    6,25%
   • Organofuel
    12,9%
   • XP Chemistries
    10%
   • e-Site Power System
    10,2%
   • LifeClean
    3,6%
  • Jula Hotell & Konferens
   100%
  • Wästgöta Finans
   100%
  • JOY
   15%

Pågående projekt

Inom koncernen pågår ett ständigt utvecklingsarbete.

 • Nytt intranät. Ett nytt verktyg för intern kommunikation inom koncernen håller just nu på att projekteras.
 • Pick at Store. Nya e-handelslösningar, med exempelvis "pick at store" har hög prioritet inom Jula Holdings retailbolag, inte minst för att med nya verktyg kunna hantera snabba förändringar till följd av coronapandemin.
 • Renovering av Jula Hotell Stadt. Jula Hotell & Konferens genomför just nu en omfattande renovering av Jula Hotell Stadt.
 • Handelsområde Falköping. Fastighetsbolaget G&K Blanks Fastigheter bygger ett nytt handelsområde i Falköping.
 • Största lagret blir större. Den femte etappen av Julas centrallager på ca 27 500 kvadratmeter tas nu i bruk. Totalt är centrallagret i Skara nu cirka 180 000 kvadratmeter stort.
 • Nytt kvalitetscenter. Julas verksamheter kring produkttester, kvalitetssäkring och eftermarknad flyttar nu in i sina nya lokaler i Skara - ett viktigt steg i arbetet mot att nå klimatneutralitet 2030.

Detta investerar vi gärna i

Jula Holding arbetar aktivt för att koncernen ska minska sitt klimatavtryck. Koncernbolagen ska ta ansvar för klimatfrågan genom att utmana sig själva och sina möjligheter. Koncernens övergripande hållbarhetsåtagande tar utgångspunkt i FN: globala mål för hållbar utveckling och verksamheternas hållbarhetsmål ska riktas mot dessa. Koncernens bolag ska vara klimatneutrala senast 2030.

Jula Holding vill verka inom flera olika branscher. Verksamheter och bolag med hög fysiks substans premieras. Koncernens expansion kan ske inom flera områden:

 • Retail
 • Fastigheter
 • Finans
 • Energi
 • Miljö
 • Logistik
 • Hotell