Daniel Eklund

Daniel Eklund

Daniel Eklund är tf. CFO för Jula Holdingkoncernens sedan oktober 2019.