Ola Helgesson

Ola Helgesson

Ola Helgesson är CFO för Jula Holdingkoncernen.