Ola Helgesson_210304_3.jpg

Ola Helgesson

Ola Helgesson är CFO för Jula Holdingkoncernen sedan mars 2021.