13:222017-07-06

Jula gir 30 000 kroner til Kreftforeningen

Supporting Cancer Research.png

Hvert år får Julas medarbeidere en sommergave som deles ut før ferien.

I år er sommergaven delt i to. En personlig del, et badehåndkle med et budskap om å støtte kreftforskningen, og en felles pengegave på 30 000 kroner til Kreftforeningen.

– Vi vil bidra til et bedre samfunn, både lokalt og globalt. Vi som enkeltselskap kan ikke løse alle problemene, men vi er overbevist om at alle kan bidra og gjøre noe. Med denne gaven kan vi bidra i fellesskap, sier Per Jacobsen, administrerende direktør.

Jula har gjennom flere år støttet ulike initiativer i kampen mot kreft.

– Det er viktig for Jula at det er et langsiktig perspektiv i alle satsingene vi gjør, derfor føles støtten til Kreftforeningen helt riktig. Vi liker å støtte forskjellige virksomheter i kampen mot kreft, og det har vi gjort i mange år, sier Per Jacobsen.

Opp gjennom årene har sommergavene gått til flere ulike initiativer mot kreft.

– De fleste av oss er på en eller annen måte berørt av kreft, iblant blir det ekstra påtakelig hvis noen som står en nær, blir rammet. Derfor føles det viktig at vi kan bidra på vår måte, og initiativet blir også verdsatt av medarbeiderne, sier Per Jacobsen.

Jula er også et foretak som har et stort samfunnsengasjement, blant annet gjennom sponsing av Hungerprojektet og The Perfect World Foundation.

– Ambisjonen er å være en positiv kraft ikke bare i lokalsamfunnet, men også nasjonalt på de ulike markedene våre. For Jula er dette en måte å skape deltakelse og fremme en bærekraftig utvikling på, sier Per Jacobsen.

Supporting Cancer Research.pngPressbilder

Nyhetsrum bilder och logotyper

23 Pressbild_Julahotell_Gysingeherrgård_2023.jpg
HQ CL Hööks.JPG
Annika Carlström Hotellchef Gysinge Herrgård
Micael Worbin.JPG
Invigning_HAS_200625_76.jpg
Marjarp 202302 3_50034.jpg
Hooks_Logo_PMS357.png
Marjarp 220509 (56)_50034.jpg
Se alla