Logga Jula Logistics

Effektiv grön logistik

Jula Logistics

Jula Logistics är Jula Holdingkoncernens logistikbolag. Jula Logistics köpte 2018 den så kallade "torrhamnen" på Marjarp i Falköping vilket markerar starten för bolagets utveckling till en egen verksamhet.

Julas engagemang i utveckling av tågpendeln mellan Falköping och Göteborg började dock redan 2014. Under perioden från starten och fram till köpet har Jula jobbat hårt och investerat stort i utvecklingen av pendeln. I samband med köpet ökade intresset från andra aktörer som ville nyttja Jula Logistics hållbara logistiklösningar.

För att säkra kapaicteten på området Marjarp byggs nu två nya tågspår som kommer att stå klara under 2020.

Omfattande verksamhet

Idag består verkamheten av en containerpendel som trafikerar sträckan Göteborg-Falköping 5-6 gånger per vecka.

Det finns även en tågpendel från Duisburg till Falköping fyra dagar i veckan.

I dagsläget hanteras cirka 30 000 TIU/år. Det finns även stor kapacitet att växa och expandera.

Torrhamnen hanterar även idag en viss lagring och stuffning som också kommer att utvecklas mycket inom framåt.

Jula Logistics äger även fastigheten med Julas Centrallager i Skara.

Kontakt

Lennart Karlsson
Lennart Karlsson
CEOE-postTelefon+46 702-37 83 83
Per-Erik Andersson
Per-Erik Andersson
Build Project Manager Jula LogisticsE-postTelefon+46730985564