Marknad

Kategori

Pressbilder

Ladda ner pressbilder och logotyper

HQ CL Hööks.JPG
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
Karl-Johan Blank.png
Torrhamn
CL_utbyggnad_ska_37.jpg
34 Pressbilder_Julahotell_Stadshotellet_Rum_2023.jpg
Vindkraftverk_231025 1.jpg
Eva Sara .jpg
Se alla

Kontakt

Om ni har några frågor om Jula Holdings pressmeddelanden och nyheter, kontakta oss på mail eller telefon

08:052021-05-11

Julas hållbarhetsarbete lyfte trots pandemin

IMG_4626.jpg

Nu publicerar Jula sin hållbarhetsredovisning för 2020 - ett år som präglats av coronapandemin men som också inneburit flera stora satsningar inom hållbarhetsområdet.

Mycket av det vi lärt oss under året tar vi nu med oss in i vår fortsatta utveckling.

Maria Ragnarsson, Hållbarhetschef på Jula

Vi jobbar kontinuerligt för en hållbar verksamhet och ser flera förbättringsområden. Att jobba hållbart behöver hela tiden belysas, problematiseras och konkretiseras.

Joachim Frykberg, VD på Jula

Jula har hanterat utmaningarna till följd av Covid-19 på ett mycket bra sätt.

- Jula var bland de första som Covid 19-certifierades, och istället för att defensivt vänta ut pandemin har inriktningen varit offensiv. Vi har haft  fokus på att ta marknadsandelar och flytta fram positionerna, inte minst inom hållbarhetsområdet där vi genomfört flera stora satsningar med syfte att minska vårt klimatavtryck, säger Joachim Frykberg, VD på Jula.

Nytt hållbarhets- och kvalitetscenter

Under året genomfördes bland annat en stor hållbarhetssatsning i och med byggstarten för ett nytt kvalitets- och hållbarhetscenter. Kvalitetscentret, som nyligen tagits i drift, är en stor satsning på runt 40 miljoner kronor som omfattar cirka 9000 kvadratmeter.

– Med det nya kvalitetscentret förlänger vi livslängden på vår produkter och höjer kvaliteten ytterligare på sortimenten inom våra egna varumärken, säger Maria Ragnarsson, Hållbarhetschef på Jula.

Ett annat prioriterat projekt som startades under 2020 gäller förpackningar. Det handlar bland annat om att optimera, minimera och eliminera förpackningar. Där ingår e-handeln som ett delmoment där man undersöker hur förpackningar kan anpassas för att bidra till en mer optimal och hållbar e-handel.

Hållbara arbetssätt och ökad flexibilitet

Coronapandemin har även utmanat invanda arbetssätt.

− Under året har vi skapat nya hållbara och flexibla arbetssätt, samtidigt som vi slagit försäljningsrekord. Hemmakontor och digitala möten har gett mer flexibla arbetstider. Inköpsarbetet har utvecklats med digitala mässor och digitala rundvandringar i våra varuhus vilket bidragit till minskat resande och ökad flexibilitet. Mycket av det vi lärt oss under året tar vi nu med oss in i vår fortsatta utveckling, säger Maria Ragnarsson.

Nytt bolag med fokus på hållbarhet

Även Jula Holdingkoncernens hållbarhetsfokus utvecklades starkt under pandemin.

I början av 2020 bildades koncernbolaget Jula Miljö & Energi - ett företag med fokus på  lönsamma, hållbara möjligheter och en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Bolaget har bland annat köpt två vindkraftsparker, en i Tanumshede och en i Uddevalla, som tillsammans står för en energiproduktion som motsvarar ungefär hälften av Julas totala energiförbrukning.

– Jula Miljö & Energi handlar också om att ta ett långsiktigt miljöansvar genom gröna investeringar. Bolaget vill investera i företag med en tydlig hållbarhetsprofil och ser miljöteknik som en stor affärsmöjlighet, säger Maria Ragnarsson.

Centrallagret förberett för solceller

Julas centrallager i Skara har under 2020 blivit ännu större med en tillbyggnad på cirka 28 000 kvadratmeter kompaktlager och är nu totalt cirka 178 000 kvadratmeter stort.

– Vi har lagt stort fokus på hållbarhet i det här projektet, det är viktigt för oss att hitta bra lösningar som är hållbara över tid. Vi har investerat i extra isolering av hela byggnaden och förberett för en stor solcellsanläggning på taket. Uppvärmningen av bygganden sker med bergvärme och vi använder energisparande LED-belysning i hela fastigheten, säger Maria Ragnarsson.

Klimatneutralt 2030

– Vi jobbar kontinuerligt för en hållbar verksamhet och ser flera förbättringsområden. Att jobba hållbart behöver hela tiden belysas, problematiseras och konkretiseras. Det kräver en samordning av företagets alla delar som kan vara en utmaning, men där vi också ser kraften i genomförandet när beslut är tagna. Det ger energi att fortsätta mot målet om klimatneutralitet 2030, avslutar Joachim Frykberg.

Julas Hållbarhetsredovisning 2020

IMG_4626.jpg
Marjarp 8_200813.jpg
JulaLogistics-01.jpg
Maria Ragnarsson_210301_2.jpg

Maria Ragnarsson, Hållbarhetschef Jula, +46 511-688 03, maria.ragnarsson@jula.se
Pressbilder

Nyhetsrum bilder och logotyper

23 Pressbild_Julahotell_Gysingeherrgård_2023.jpg
Johan Sjöhagra i varuhus_0.jpg
Hooks_Logo_PMS357.png
Picture1.jpg
Pressbild_Skara Konsthotell_Bygggnad_Edit_2023.png
Marjarp 220509 (56)_50034.jpg
Ryttare med häst
Magnus Kristoferson_220524.jpg
Se alla