Marknad

Kategori

Pressbilder

Ladda ner pressbilder och logotyper

Invigning VA„SH 221215 57_0.jpg
Invigning_Reso_160323__c7a2398_m.jpg
wastgotafinans_logotype_small.png
jula_hotell_logo_without_underline_RGB_JPEG.jpg
GK_Blanks_RGB.jpg
Invigning VASH 221215 48_1.jpg
Hööks interiör.jpg
Mattias Tambour, Hotellchef Gyllene Uttern
Se alla

Kontakt

Om ni har några frågor om Jula Holdings pressmeddelanden och nyheter, kontakta oss på mail eller telefon

15:002020-05-25

Hållbarhet med mycket verkstad

Hållbarhet Jula.png

Jula publicerar hållbarhetsredovisningen för 2019, ett år då två nya varuhus öppnats samtidigt som den totala energiförbrukningen minskat. Koncernen arbetar för att vara klimatneutrala senast 2030.

− Det är en självklarhet att bidra till en värld där även kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov, säger Joachim Frykberg, VD Jula. 

Jula arbetar för att vara klimatneutrala senast 2030. Det är en självklarhet och en hygienfaktor att bidra till en värld där även kommande generationer ska kunna tillgodose sina behov. Under 2019 har företaget implementerat en gemensam, heltäckande styrmodell som visar riktningen de närmaste åren. Ett av sju mål är Julas hållbara mål, ett klimatneutralt 2030. Detta tillsammans med tio logiker, varav en är att vara ett hållbart företag, skapar förutsättningar för en tydlig färdplan för alla inom Jula. 

− Hela koncerntanken bygger på hållbarhet och långsiktighet för generationer framåt, gällande bland annat miljö, organisation och individ. För vår koncern innebär det att vi ska vara ansvarstagande och ärliga, samt att vi ska cirkulera mera. Inom Jula har vi även lagt till "gör det själv" som inspirerar människor att vilja fixa saker själva. Hållbarhetsarbetet är inte bara snack utan mycket verkstad, vilket syns inte minst inom byggandet av ett nytt kvalitetcenter, fokus på energieffektivisering och transportoptimering, en tågpendel inom koncernen, och våra satsningar på vindkraft.  Vi är den ansvarstagande koncernen med stort fokus på hållbara och energieffektiva lösningar, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

För att göra åtagandet greppbart och konkret har Jula valt att göra tydliga avgränsningar. De utsläpp som genereras av att transportera varor till och från centrallagret och till varuhus inkluderas i avgränsningen. Jula beräknar även utsläpp från energianvändningen vid centrallagret i Skara samt vid alla varuhus. Här ska netto noll uppnås genom aktiviteter som fossilfria och ännu effektivare transporter, energi från förnyelsebara källor samt energieffektivisering vid företagets anläggningar. Från årets hållbarhetsrapport kan man utläsa att den uppmätta energiåtgången minskat från förra årets 48 581 MWh till 47 681 MWh för 2019, detta trots att koncernen öppnat ytterligare två butiker i Norge och Polen. Gällande transporter ses inte någon minskning i det totala utsläppet på årsbasis, dock har utsläppen i relation till omsättningen sjunkit från 0,39% 2018 till 0,37% under 2019. Samarbetsavtalen med Julas två största transportörer inkluderar nu krav på fossilfria fordonsflottor i Sverige senast 2023.

− Även om beräkningarna stannar här, så gör inte vårt åtagande det. Det omfattar även krav bakåt i kedjan på leverantörer och tillverkare samt möjligheter för kunderna att fixa mera själva och visa vad våra produkter kan göra för skillnad. Julas hållbara åtagande är en del av företagets styrmodell och inom området är Jula offensiva, mycket i det som görs har ett hållbart fokus, avslutar Maria Ragnarsson, Sustainability Manager, Jula

Hela Julas hållbarhetsredovisning finns tillgänglig på Jula.se/OmJula

Hållbarhet Jula.png

För ytterligare frågor:

Maria Ragnarsson, Sustainability Manager, +46 722-44 62 61, maria.ragnarsson@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.seMedia

Klicka på miniatyren för att ladda ner bilden i originalformat


Pressbilder

Nyhetsrum bilder och logotyper

jula_miljo_energi_logo_RGB_JPEG.jpg
jula_logistics_logo_RGB_JPEG.jpg
Marjarp 202302 3_50034.jpg
Mattias Tambour, Hotellchef Gyllene Uttern
353 GylleneUttern_Hund_2023.jpg.jpg
Kristin Boman 231025 1 1.jpg
jula_hotell_logo_without_underline_RGB_JPEG.jpg
Invigning VASH 221215 48_0.jpg
Se alla