Market

Category

News images

Download news images and logotypes

Ryttare med vit häst
Invigning VA„SH 221215 57_0.jpg
Micael Worbin.JPG
Marjarp 220509 (56)_50034.jpg
Jula Marjarp flygfoto 22 sept 2020.jpg
Vindkraftverk_231025 1.jpg
HQ CL Hööks.JPG
First sod Marjarp
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

10:282022-06-01

Starkt resultat för Jula Holdingkoncernen 2021

Jula CL Skara flygbild.png

Nettoomsättningen för 2021 landade på cirka 10,46 miljarder SEK, med ett resultat efter finansiella poster om cirka 1,76 miljarder SEK.

Jula Holding betalar cirka 368 miljoner SEK i skatt på resultatet. En medarbetarbonus om totalt cirka 51 miljoner SEK har delats ut till medarbetarna i koncernens samtliga verksamheter.

− Vi kan konstatera att 2021 var ett bra år för Jula Holdingkoncernen, vilket är mycket glädjande, säger Karl-Johan Blank, Jula Holdingkoncernens ägare.

Det var många olika parametrar som gick åt rätt håll för Jula Holding under 2021. Coronaeffekten var fortsatt mycket stark under våren och sommaren vilket gynnade försäljningen. Under hösten märktes en viss avmattning.

− Under året hanterade vi valutasvängningarna på ett bra sätt, även från året innan, vilket blev otroligt positivt. Samtidigt hade både Jula och Hööks bra timing när det gäller att pricka in säsongerna, speciellt i januari och november, vilket också gynnade försäljningen mycket. Tillsammans med en engagerad och ansvarstagande personal har vi kunnat hantera utmaningarna, exempelvis gällande frakter och råvarupriser. Vi har samtidigt kunnat dra nytta av omvärldsfaktorerna, säger Karl-Johan Blank.

Under 2021 genomförde Jula och Hööks flera nya varuhus/butiks-etableringar och ombyggnationer av befintliga enheter. En ny förpackningslinje installerades på Julas centrallager i Skara. Under året aviserade även Jula en kommande etablering av varuhus och e-handel på den Finska marknaden. Man berättade även att e-handel ska etableras på de Tyska och Österrikiska marknaderna.

G&K Blanks Fastigheter förvärvade den stora Familia-fastigheten på Hyllinge utanför Helsingborg, med syfte att utveckla handeln. G&K Blanks Fastigheter har många byggprojekt på gång och förvärvar kontinuerligt nya tomter.

Jula Logistics fortsatte under 2021 att utveckla ”torrhamnen” på Marjarp i Falköping, bl.a. förbereddes marken för den stora kommande lagerbyggnaden.

Både G&K Blanks Fastigheter och Jula Logistics gjorde bra resultat under året. Den växande Jula Hotell-kedjan, nu med totalt fyra hotell, hade stora utmaningar till följd av Coronapandemin. Wästgöta Finans och Jula Miljö & Energi är under uppbyggnad.

Jula CL Skara flygbild.png

För ytterligare frågor:

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Jula Front
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
Jula-logo.png
jula_holding_logo_RGB_PNG.png
Hopp sommarjobb
Mikaela Grundström_JulaHotell_Porträtt_6000x4000 3.jpg
Vindkraftverk_231025 2.jpg
Invigning VA„SH 221215 57_0.jpg
See all