Market

Category

News images

Download news images and logotypes

Johan Sjöhagra
Annika Carlström Hotellchef Gysinge Herrgård
department-stores_norway_tonsberg_0.jpg
CL_utbyggnad_ska_37.jpg
23 Pressbild_Julahotell_Gysingeherrgård_2023.jpg
Johan Sjöhagra i varuhus_0.jpg
First sod Marjarp
Ryttare med häst
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

13:002021-05-31

Rekordresultat för Jula Holdingkoncernen

IMG_4936.jpg

2020 präglades starkt av coronapandemin. Under utmanande omständigheter lyckades Jula Holdingkoncernen göra ett rekordresultat.

Omsättningen för 2020 landade på cirka 9,8 miljarder SEK, med ett resultat efter finansiella poster om cirka 1,3 miljarder SEK.

Jula Holding betalar cirka 276 miljoner SEK i skatt på resultatet. Och en personalbonus om cirka 48 miljoner SEK har delats ut till medarbetarna.

− Jula Holding och våra bolag har stått starkt i krisen. Att vi slår alla tidigare rekord i både omsättning och lönsamhet är bevis på detta, säger Joachim Frykberg, VD Jula Holding.

Inom koncernen gjordes de första insatserna kopplat till corona redan i januari 2020. Tidigt upprättades en krisorganisation som agerat kontinuerligt och proaktivt under hela pandemin. Genom det aktiva förhållningssättet och ett stort ansvarstagande och engagemang från chefer och medarbetare har utmaningar i många fall kunnat vändas till möjligheter.

− Jag har jobbat aktivt under många år med att bygga en långsiktigt hållbar koncern med flera olika verksamhetsben, och under förra året visade det sig att upplägget är starkt och framgångsrikt. Under minst sagt utmanande omständigheter, då det under våren 2020 tidvis kändes som att vi kanske skulle få stänga ner, har koncernens verksamheter kunnat navigera tillsammans. Våra chefer och medarbetare har haft bra förutsättningar och tagit ett stort ansvar med mycket engagemang. Man får vara ödmjuk inför att pandemin gynnat flera av våra verksamheter mycket, och att det ännu inte är över. Under svåra förhållanden har vi i det stora hela hanterat pandemin bra, exempelvis blev vi som en av de första aktörerna på marknaden Covid-19-certifierade, samtidigt som vi slagit försäljningsrekord. Att vi dessutom lyckats hålla i kostnadssidan visar på stor styrka och ett starkt engagemang hos våra medarbetare i alla våra organisationer, säger Karl-Johan Blank, Jula Holdingkoncernens ägare och koncernchef.

Samverkan ger styrka

Synergi och mervärde är centralt för Jula Holding.

− Under 2020 har det visat sig att grundidén är framgångsrik när verksamheter inom koncernen kunnat dra nytta av och hjälpa varandra, inte minst när det gäller kunskapsöverföring, säger Joachim Frykberg.

Övergripande har det varit utmaningar med valutahanteringen, globala frakter och råvarupriserna.

− Vi är glada för att vi under året fått förtroende att samarbeta och stötta regioner och sjukvård med stora leveranser av skyddsmaterial då vi är snabba och har bra koll på våra värdekedjor, säger Karl-Johan Blank.

Jula Holdingkoncernens två retailverksamheter, Jula och Hööks, har sålt väldigt bra under 2020 och kraftigt slagit försäljningsbudgetarna.

I juni spräckte Jula för första gången miljardvallen för omsättning under en månad.

Under 2020 gjordes även en stor satsning på uppbyggnad av ett helt nytt kvalitetscenter om cirka 9000 kvadratmeter vilket skapar förtroende och bra förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling.

G&K Blanks Fastigheter har väl etablerade fastigheter i bra ”bigbox”-lägen och med en bra sammansättning av hyresgäster, detta sammantaget gjorde att man klarade året mycket bra. Under året blev det även tydligt att det är en stor fördel att kunna ha en egen entré till sin verksamhet

Jula Logistics fortsätter sin utvecklingsresa och intresset för logistiktjänster växer kraftigt. Under 2020 byggdes även Norra Europas största centrallager i Skara ut med ytterligare 27 500 kvadratmeter, till att nu vara totalt cirka 180 000 kvadratmeter stort.

Hotellbranschen hade av förklarliga skäl ett tufft år 2020, men Jula Hotell & Konferens lyckades dra ned på kostnaderna och hålla uppe försäljningen i en väldigt tuff bransch och på så sätt minimera förlusten för 2020. Innovativ samverkan inom koncernen bidrog till ytterligare stöttning.

Utvecklingsresan inom WästgötaFinans fortsätter, utvecklingspotentialen är fortsatt stor och insatser görs kontinuerligt för att nå förväntningarna.

Under 2020 var Jula Holding även mycket aktivt inom hållbarhetsområdet. Bildandet av det nya koncernbolaget Jula Miljö & Energi är ett tydligt exempel på detta, med bland annat stora investeringar i innovativa miljöprofilerade verksamheter som följd.

Fortsatt offensiv

Med Jula Holdingkoncerns goda hantering av coronapandemin och finansiella styrka finns förutsättning för fortsatt offensiv.

− Koncernens samtliga verksamheter har siktet inställt på utveckling och expansion, säger Joachim Frykberg.

Jula kommer att öppna minst tio nya varuhus och även satsa vidare på utvecklingen av e-handeln. Ett stort fokusområde kommer att vara utvecklingen inom IT. Jula ha även beslutat om en etablering i Finland och utveckling av nya e-handelsmarknader i Europa under 2022-2023.

Skandinaviens ledande hästsportkedja Hööks kommer att öppna minst fem nya fysiska enheter och se över möjligheten att lanseras på nya geografiska marknader.

Intresset för innovativa logistiksatsningar är stort och Jula Logistics kommer att fortsätta att utvecklas starkt.  Utvecklingen av Skaraborgs logistikcenter med tåget i centrum på Marjarpsområdet utanför Falköping fortsätter.

G&K Blanks Fastigheter kommer att sätta spaden i marken för flera utvecklingsprojekt under året.

Allt fler ser fördelarna med att ta sina blancolån på Wästgöta Finans. Med en ny VD på plats ser framtiden ljus ut.

Jula Hotell & Konferens har siktet inställt på fortsatt expansion. 2020 förvärvades anrika Skara Stadshotell och under 2021 är målsättningen att expandera ytterligare. Ett exempel på detta är förvärvet av det klassiska hotellet ”Gyllene Uttern” i maj 2021.

Nystartade Jula Miljö & Energi var mycket aktivt under 2020 med bland annat stora investeringar i vindkraftsparker och innovativa miljöprofilerade bolag. Målsättnigen är att fortsätta vara offensivt även under 2021. Bolaget tar bland annat över driften av det stora lantbruket på Karl-Johan Blanks gård Stora Ek utanför Mariestad.

Delad framgång

Året 2020, med coronapandemin, bjöd på utmaningar utöver det vanliga. I hanteringen av dessa utmaningar har kulturen, Julaandan, varit en viktig framgångsfaktor. Jula Holdings ägare Karl-Johan Blank delar gärna koncernens framgång. Koncernen har under många år delat ut bonus till medarbetarna, och med ett rekordresultat för 2020 blev det en rekordbonus till de anställda.

− Många medarbetare har gjort stora insatser under året för att hantera pandemin. Vi har ett ledarskap och medarbetare som verkligen tar ansvar och är engagerade när det som mest behövs. Att vi under året hanterat många krissituationer och dessutom kunnat lära oss av dessa visar på styrka i våra organisationer. Det känns mycket bra att kunna belöna detta med den här bonusen, säger Karl-Johan Blank.

IMG_4936.jpg
Jula Holding Webb.png

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

First sod Marjarp_1
353 GylleneUttern_Hund_2023.jpg.jpg
Invigning VASH 221215 48_1.jpg
Magnus Kristoferson_220524.jpg
Eva Sara .jpg
CL_utbyggnad_ska_37.jpg
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
HQ CL Hööks.JPG
See all