Market

Category

News images

Download news images and logotypes

Johan Sjöhagra i varuhus_0.jpg
jula_holding_logo_RGB_PNG.png
34 Pressbilder_Julahotell_Stadshotellet_Rum_2023.jpg
Kristin Boman 230529 (2)_0.jpg
jula_logistics_logo_RGB_JPEG.jpg
Invigning_HAS_200625_76.jpg
Spadtag_Marjarp_3.jpg
GK_Blanks_RGB.jpg
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

10:002022-03-08

Jula Holdings investeringsportfölj växer - nu satsar koncernen på vattenrening och cirkularitet

pharem_lake.png

Jula Holding har idag en investeringsportfölj på cirka 100 miljoner och är delägare i 11 bolag. De senaste i raden av investeringar handlar om miljöteknik när koncernbolaget Jula Miljö & Energi har gått in som delägare i biotechbolaget Pharem och webbplattformen recycla.se.

– Vi vill bidra till utvecklingen av en mer hållbar framtid för kommande generationer och fortsätter att satsa på bolag med tydlig hållbarhetsprofil. Nu sätter vi strategin för de kommande tre åren och jag ser stora möjligheter med fortsatta investeringar inom miljöområdet. Långsiktigt hållbar lönsamhet ligger helt rätt i tiden, säger Kristin Boman, VD för Jula Miljö & Energi.

Långsiktigt hållbar lönsamhet ligger helt rätt i tiden

Kristin Boman, vd Jula Miljö & Energi

Satsar på miljöteknik

– Pharem är ett cleantech-bolag med stor kompetens inom vattenrening och bioteknik. De utvecklar enzym-baserade lösningar för vattenrening. De befinner sig i en väldigt spännande utvecklingsfas och det vill vi vara med och stötta, säger Magnus Sigurd, Affärsutvecklingschef på Jula Holding.

– Recycla.se är också en miljöinnovatör som vill utmana den sektor de verkar i att tänka nytt kring återvinning och cirkularitet, och som går i bräschen för en förändring i sin bransch. Vi ser stora möjligheter för bolaget att växa snabbt och fortsätta etablera sig i Sverige och även internationellt, fortsätter Magnus.

Vill växa hållbart

– Vi vill vidareutveckla koncernen och få den att växa på ett hållbart sätt. Vår totala investeringsportfölj ligger i dagsläget på ca 100 miljoner och vi fortsätter investera i hög fart och vill gärna att summan av vår verksamhet blir klimatpositiv. För att nå den målsättningen har vi tagit fram en strategi för de kommande tre åren som skapar förutsättningar för det samtidigt som den bidrar till att minska klimatavtrycket och nå målet om klimatneutralitet 2030, säger Magnus.

Om bolagen

Erbjuder hållbar vattenrening

Läkemedel har en negativ inverkan på miljön där miljöfarliga läkemedelsrester går ut i naturen, inte minst genom våra hushåll, och tas upp och skadar organismer och djur.

Pharem står för utvecklingen av enzym-baserade produkter som minskar koncentrationen av organiska miljögifter, som läkemedelsrester, i avloppsvatten. Enzymer är naturens egna nedbrytningsagenter och med hjälp av bolagets metoder kan Pharem välja ut och använda de enzymer som effektivast bryter ned miljögifterna.

Bakom Pharem står bröderna Martin och Christian Ryen som tillsammans grundade bolaget 2013. Företagets huvudsakliga fokus ligger på Zymatic, vilket är deras industriella lösning som riktar sig mot reningsverk och industrier. Enzymtekniken har även använts för att ta fram världens första produkt som fokuserar på att erbjuda konsumenten ett sätt att bidra till att minska mängden läkemedel som når miljön via hushåll, pCure.

– Vi är inne i ett intressant skede i bolaget där vi skalar upp och växer varje månad, och vi sätter ett stort värde på att Jula Miljö & Energi, som är en del av Jula Holding, går in som ägare i bolaget. Vi tror på en stark tillväxt de närmaste åren där vi siktar internationellt och vill nå ut brett i bland annat Europa, säger Martin Ryen, CEO och grundare av Pharem.

Digitaliserar återvinningsbranschen

Recycla.se är Sveriges ledande tjänsteplattform för miljöeffektiv återvinning och avfallshantering och  har sedan starten 2011 hjälpt avfallsproducenter, både företag och privathushåll, att hitta den mest kostnads- och miljöeffektiva lösningen på deras avfallshanterings- och återvinningsbehov. Genom att jämföra olika alternativ för återvinning och avfallshantering erbjuder recycla.se en lösning som är bra både för miljön och plånboken.

Att en stor och entreprenörsdriven koncern som Jula Holding väljer att gå in vår verksamhet, visar tydligt att engagemanget för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och miljöeffektiv återvinning slagit rot i näringslivet. Tillsammans skavi fortsätta att utveckla vårt erbjudande och öka takten i digitaliseringen av återvinningsbranschen, säger Sebastian Tamm, CEO och grundare av Recycla.se.

pharem_lake.png
zymatic_granulate.png
Sebastian Tamm - Founder Recyclas.se.jpg

För ytterligare information

Kristin Boman, vd Jula Miljö & Energi, + 46 76-772 16 39, Kristin.Boman@julamiljo.com
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Kristin Boman 231025 1 1.jpg
Karl-Johan Blank.png
Jula Marjarp flygfoto 22 sept 2020.jpg
Jula Stadshotell Skara 202208_0.jpg
Caroline Ekberg_JulaHotell_Porträtt_6000x4000 4.jpg
Jula Front
CL Skara flygbild 210823 A 4_3 Standard Fullscreen_0.jpg
Invigning_Reso_160323__c7a2398_m.jpg
See all