15:182020-06-10

Jula Holding-konsernet utvikler seg sterkt

Jula Holding Webb.png

I 2019, det første «skikkelige» virksomhetsåret for Jula Holding, har vi hatt en god utvikling av konsernet.

Omsetningen lander på rundt 8,2 milliarder SEK med et resultat på ca. 750 millioner SEK.

− Vi er naturligvis stolte over utviklingen i 2019, konsernet utvikles sterkt og bredt. Allerede nå ser vi lønnsomme og effektive synergier mellom de ulike virksomhetene, sier Joachim Frykberg, adm.dir. Jula Holding.

Året som gikk bød på flere jubileer – 40-årsfeiringen, åpningen av det 100. Julavarehuset og over 3 millioner JulaClub-medlemmer. I løpet av året ble det dessuten tatt flere viktige utviklingstrinn, fremfor alt ble det gjennomført en større organisasjonsforandring, fra matrise- til funksjonsorganisasjon, som en del av en langsiktig utviklingsplan.

Organisasjon for fremtiden

Med dette har Jula Holding-konsernet nå utviklet en organisasjon som mer enn noensinne er trimmet og tilpasset til fremtiden. Det ble altså tatt viktige trinn i 2019, og fokuset ligger nå på å utvide verdinettverket ytterligere, samt å styrke samarbeidet innen konsernet enda mer.

I 2019 har både Hööks og Jula Hotell & Konferens blitt ervervet og integrert i konsernet. I løpet av året startet også den reelle virksomhetsdriften i Wästgöta Finans.

− 2019 var et historisk år hvor vi passerte flere milepæler. Allerede da virksomheten startet opp på gården Jultorp for over 40 år siden, fantes det planer om langsiktig ekspansjon. I 1984 startet Jula Postorder AB (dagens Jula AB) med meg som deleier, og deretter har jeg utviklet varehuskjeden til det som finnes i dag. Nå har vi tatt noen viktige grep for å utvikle konsernet, og vi er et godt stykke på vei, selv om vi alltid sikter høyere. Vi kan konstatere at flere av våre konsernselskaper er ganske nye og under oppbygging, men vi tenker alltid langsiktig med mål om å bygge et bærekraftig konsern for kommende generasjoner. At vi allerede nå ser positive tall er bevis på at vi går i riktig retning, sier Karl-Johan Blank, eier og konsernsjef for Jula Holding-konsernet.

Fokus på samarbeid og utvikling

Med sterke finanser har vi mulighet til å fortsette å ekspandere.

− Fremover skal vi fokusere på å øke lønnsomheten og tilveksten ytterligere, og der er vi naturligvis alltid interesserte i å gjøre gode forretninger. I disse vanskelige tidene med koronapandemien og økonomisk nedgang i samfunnet er vi et konsern som fortsatt har muskler, både økonomiske og organisatoriske, til å erverve og utvikle virksomheter, sier Joachim Frykberg.

Videre satsing

I 2020 fortsetter utbyggingen av konsernet: Jula kommer til å åpne minst ti nye varehus, Hööks åpner fem nye butikker, Julas sentrallager i Skara bygges ut med 28 000 kvadratmeter, et nytt og unikt kvalitetssenter blir bygget i Skara, Jula Energi & Miljö startes opp (nytt konsernselskap), nyanskaffelse av Hööks hovedkontor og sentrallager i Borås, eiendomsutvikling i Falköping/Skellefteå (bl.a. med sikte på et nytt handelsområde med Jula) og nyanskaffelse av eiendommer i Örebro og Märsta.

– I denne svært spesielle tiden er det viktig at vi fortsetter å jobbe med et langsiktig fokus. Vi har Julaånden vår og alle våre fantastiske medarbeidere som med stort ansvar og engasjement driver virksomheten fremover, sammen gjør vi dette mulig. Vi er alltid nøye med å holde kontroll på kostnadene, og vi ser at vår langsiktige strategi med virksomheter i ulike bransjer gir den stabiliteten og tryggheten som vi er ute etter, sier Karl-Johan Blank.

Nord-Europas største lager

Jula har Nord-Europas største lager i Skara, noe som har vært en stor fordel under koronakrisen når store volumer av varer raskt har vært tilgjengelig når etterspørselen har økt.

− Med sentrallageret har vi også mulighet til å kjøpe opp de produktene som trengs når noe skjer, og vi har også evnen til å gjøre store kupp når muligheten byr seg. Vi kan konstatere at vi gjør det sterkt i vanskelige tider, og koronapandemien er ikke noe unntak. Samtidig må vi være ydmyke overfor krisens omfang og uforutsigbarhet. Vi er svært takknemlige for at vi har klart å holde varehusene våre åpne, og for at vi har kunnet fortsette å selge viktige produkter for hjem, husholdninger og bedrifter, sier Karl-Johan Blank.

I april og mai har Jula AB som helhet sett en betydelig økning i salget, og i samme periode utvikler Hööks seg også sterkt. Den fysiske handelen ser en stor økning i omsetning, men trenden er at netthandel øker mest.

Jula Holding Webb.png


Media

Click the miniature to download the picture with original form


Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Magnus Kristoferson
Torrhamn
Johan Sjöhagra
Picture1.jpg
HQ CL Hööks.JPG
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
Invigning VASH 221215 48_1.jpg
Magnus Kristoferson_220524.jpg
See all