Market

Category

News images

Download news images and logotypes

First sod Marjarp
Hooks_Logo_PMS357.png
First sod Marjarp_1
Johan Sjöhagra
Marjarp 220509 (1)_50034.jpg
Invigning VA„SH 221215 57_0.jpg
Magnus Kristoferson_220524.jpg
Karl-Johan_Blank – hela bilden
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

09:082019-01-10

Jula Holding-koncernen utvecklas

Karl-Johan Blank 1.jpg

Jula har historiskt kanske främst förknippats med handel i varuhus och över nätet.

Ur handeln har även en koncernen växt fram med verksamheter inom flera olika områden.

– När handelsverksamheten växt har olika verksamhetsområden utvecklats och skapat nya egna affärsmöjligheter. Några av dessa olika verksamheter har utvecklats till fristående företag vilka nu samlas i Jula Holding-koncernen. Vi ser med detta upplägg stora möjligheter  för verksamheterna att stärka varandra, säger Karl-Johan Blank, Jula Holding-koncernens ägare och koncernchef.

I koncernen är Jula Holding det exekutiva ägarbolaget. Tanken är att koncernen ska köpa, starta och utveckla nya och befintliga verksamheter. Synergi och mervärde är centralt, koncernen ska ha verksamheter som kan dra nytta av varandra.

Familjekoncern

Jula Holding-koncernen ägs av Karl-Johan Blank, och i koncernstyrelsen sitter även sönerna Christian och Fredric. Styrelsearbetet leds av Peder Larsson.

Långsiktighet är tillsammans med oberoendet viktigt. Verksamheter och nya förvärv ska ha långa perspektiv med sikte på att utveckla koncernen för kommande generationer.

Nygammal VD

Ny VD för Jula Holding-koncernen blir Joachim Frykberg.

Joachim har sedan 2011 varit VD för Jula AB, en position som han behåller tillsammans med det nya uppdraget.

– Det är givetvis spännande att ta sig an nya utmaningar, samtidigt känns koncernen som ett naturligt steg för utvecklingen av Jula. Den grundläggande koncerntanken är att bredda värdekedjan med syfte att skapa lönsamhet utifrån flera verksamhetsben, säger Joachim Frykberg.

Tanken är att de olika delarna av koncernen, Handel, Fastigheter, Finans och Logistik, bildar en stark helhet där effektiviteten utvecklas genom lönsamma synergier mellan koncernens olika delar.

Karl-Johan Blank 1.jpg
Joachim_Frykberg_CEO_160204_01.jpg
Jula Holding Koncernen.png

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula, +46 701 90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Ryttare med vit häst
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
Jula-logo.png
Mattias Tambour, Hotellchef Gyllene Uttern
First sod Marjarp
CL Skara flygbild 210823 A 4_3 Standard Fullscreen_0.jpg
jula_hotell_logo_without_underline_RGB_JPEG.jpg
Caroline Ekberg_JulaHotell_Porträtt_6000x4000 4.jpg
See all