Market

Category

News images

Download news images and logotypes

Hopp sommarjobb
Invigning VASH 221215 48_0.jpg
Marjarp 202302 3_50034.jpg
6 GylleneUttern_Flygbild_2023.jpg
jula_holding_logo_RGB_PNG.png
Pressbild_Skara Konsthotell_Bygggnad_Edit_2023.png
Jula Marjarp flygfoto 22 sept 2020.jpg
23 Pressbild_Julahotell_Gysingeherrgård_2023.jpg
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

10:312021-03-04

Jula flyttar in i nytt kvalitetscenter

IMG_4610.jpg

Julas verksamheter kring produkttester, kvalitetssäkring och eftermarknad flyttar nu in i sina nya lokaler i Skara - ett viktigt steg i arbetet mot att nå klimatneutralitet 2030.

Det här är en unik satsning på ca 40 miljoner kronor och bygget har tagit ungefär ett år. Nu är vi äntligen på plats och kan knyta ihop verksamheten kring kvalitetssäkring på ett mycket effektivare sätt.

Göran Martinsson, kvalitetschef Jula

Att ta ansvar, att vara transparenta med vad vi gör och sträva efter att möta våra kunders behov är en självklarhet för oss och vi arbetar hårt för att möta förväntningarna.

Joachim Frykberg, VD Jula

​− Det känns väldigt bra att kunna flytta in i nya lokaler. Det här är en unik satsning på ca 40 miljoner kronor och bygget har tagit ungefär ett år. Nu är vi äntligen på plats och kan knyta ihop verksamheten kring kvalitetssäkring på ett mycket effektivare sätt, säger Göran Martinsson, kvalitetschef på Jula.

Ökade cirkulära möjligheter

En målsättning i Julas klimatarbete är att förlänga produkternas livslängd och här spelar kvalitetscentret en nyckelroll då miljövinsterna är många. Förutom effektivare ytor som eliminerar de risker som hanteringen av returer kan innebära, skapar det också smartare flöden där bland annat uppdelningen av material blir mer följsam. I den nya byggnaden får verkstaden, där produkter repareras, ändamålsenliga utrymmen vilket bland annat innebär färre transporter. Andra anpassade lösningar i de nya lokalerna är till exempel bra våtrum och brandklassade celler för tester av nya produkter innan lansering.

− Vi satsar mycket på egna varumärken där vi vill säkra kvalitet, produktsäkerhet och funktioner. Det stärker vårt kunderbjudande samtidigt som vi tar ansvar för miljön vilket blir en bra affär för alla, fortsätter Göran Martinsson. 

Mera slit, mindre släng

Ett annat led i förlängningen av produkters livslängd är att tillgängliggöra rationell försäljning av reserv- och slitagedelar till kunder. Jula startade därför ett reservdelsprojekt under 2020 med syfte att stärka totalerbjudandet med trygghet, kundvård och hållbarhet som ledord. 

− Målet är att reservdelar ska finnas tillgängliga i samband med produktlanseringar och att kunden då enkelt kan köpa dessa via vår e-handel eller i våra varuhus. Vi ser ett ökat behov av reservdelar, vilket skapar nya möjligheter i kunderbjudandet när även de får plats i det nya kvalitetscentret, säger Göran Martinsson.  

En viktig konkurrensfördel

Satsningen på ett kvalitetscenter säkerställer även Julas fortsatta expansion eftersom god eftermarknad är en viktig konkurrensfördel.

– Att ta ansvar, att vara transparenta med vad vi gör och sträva efter att möta våra kunders behov är en självklarhet för oss och vi arbetar hårt för att möta förväntningarna. Samtidigt vill vi minska vårt klimatavtryck och därför behöver alla delar av vår verksamhet bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ser att resurseffektivitet och noggrannhet i de val vi gör är viktiga bärare i detta, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

På grund av rådande omständigheter kring Corona avvaktar Jula med en publik invigning av det nya kvalitetscentret.

IMG_4610.jpg
IMG_4626.jpg
Test_210301_21.jpg
IMG_4633.jpg

För ytterligare information

Göran Martinsson, Kvalitetschef Jula, +46 736-63 30 20, goran.martinsson@jula.se

Eleonor Eriksson, Kommunikatör Jula, +46 722-19 35 21, eleonor.eriksson@jula.se
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

23 Pressbild_Julahotell_Gysingeherrgård_2023.jpg
Torrhamn
Marjarp 202302 7_50034.jpg
Invigning_Reso_160323__c7a2398_m.jpg
Jula Stadshotell Skara 202208_0.jpg
353 GylleneUttern_Hund_2023.jpg.jpg
Magnus Kristoferson_220524.jpg
jula_logistics_logo_RGB_JPEG.jpg
See all