Market

Category

News images

Download news images and logotypes

203 GylleneUttern_Konferens_2023.jpg
Marjarp 220509 (1)_50034.jpg
jula_hotell_logo_without_underline_RGB_JPEG.jpg
First sod Marjarp_1
First sod Marjarp
Vindkraftverk_231025 1.jpg
CL_utbyggnad_ska_37.jpg
Ulrika Kjellman.JPG
See all

Contact

If you have questions about Jula Holding’s press releases and new items, please contact us by email or telephone.

15:002023-06-07

Ett spadtag värt miljarder

Spadtag_Marjarp_5.jpg

Nu tas det första spadtaget för jätteterminalen på Marjarp i Falköping.

Spadtaget markerar startskottet för Jula Logistics investering som totalt omfattar cirka en halv miljard SEK.

− Det vi nu satsar på grön logistik gör Skaraborg och Falköping till ett av Sveriges viktigaste logistiknav, säger Karl-Johan Blank, Jula Holdings ägare.

Det vi nu satsar på grön logistik gör Skaraborg och Falköping till ett av Sveriges viktigaste logistiknav.

Karl-Johan Blanks, ägare Jula Holding

Jula Logistics är Jula Holdingkoncernens logistikbolag. Den terminal som nu börjar byggas i Falköping kommer att bli 87 000 kvadratmeter stor, vilket motsvarar cirka 17 fotbollsplaner.

− Här bygger vi nu en terminalanläggning med tågspår fram till porten. Vilket innebär att vi får in gods via järnväg som vi sedan enkelt, effektivt och snabbt kan hantera (lagra och stuffa) och föra vidare ut i världen. Satsningen kommer även att addera fler tågpendlar så småningom, säger Lennart Karlsson, VD Jula Logistics.

De som höll i spadarna var Karl-Johan Blank, ägare Jula Holding, Lennart Karlsson, VD Jula Logistics, Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun, samt Peter Lennartsson, VD Skeppsviken (byggare).

Förändrar logistiken nationellt

Redan 2014 skapades den första tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Falköping. Därefter har fler tågpendlar succesivt adderats. Volymerna har efter hand ökat avsevärt och idag finns ett 70-tal aktörer som driver stora godsvolymer via Jula Logistics anläggning på Marjarp i Falköping. Företag som idag nyttjar tågpendeln är bland annat Volvo, Ikea och Mio.

 

− Vår nya terminal ritar om logistikkartan nationellt. Här skapas nu bra förutsättningar för grön logistikomställning för bolag och verksamheter i hela Sverige. Helheten i satsningen är mycket innovativ och visar att vi hela tiden arbetar hårt med att skapa gröna ”dörr till dörr lösningar”, säger Lennart Karlsson.

Som ytterligare ett steg i strävan mot hållbar logistik projekteras nu på området en publik laddstation med plats att ladda sex tunga el-fordon samtidigt. Den publika laddstationen beräknas stå klar i september.

Grön omställning

De tågpendlar som utgår från Falköping och Marjarp ersätter mycket lastbilstrafik och bidrar därmed påtagligt till den gröna omställningen.

Jula Logistics är ett bolag i Jula Holdingkoncernen där bland annat retailbolaget Jula återfinns. Mycket av Julas logistik går redan på tåg till varuhus i norra Norge och Sverige, och så småningom kommer tågen även att kunna serva varuhus i norra Finland. Men Jula är bara ett av många bolag som utnyttjar de tågpendlar som går från Falköping. Nästan dagligen går tågpendlar till Göteborg, Duisburg (Tyskland) och Luleå.

− De logistik- och lagerlösningar som vi erbjuder här är mycket hållbara. Den gröna uppsidan i dessa lösningar är extremt tydlig, säger Lennart Karlsson.

Den satsning som Jula Logistics nu gör är resultatet av bra samverkan med Falköpings kommun.

− Falköpings kommuns och engagemang och vision om att skapa infrastruktur och hållbara tåglösningar har pågått under många år. Utan det arbetet, och Julas volymer, hade detta inte blivit vad det nu är. Falköpings kommun har haft en mycket långsiktig strategi för Marjarpsområdet vilket skapat förutsättningar för oss att utveckla verksamheten, säger Lennart Karlsson.

Solel driver extra långa transporter

Jula Logistics äger även Julas centrallager i Skara, norra Europas största logistikfastighet i sitt slag. Anläggningen är totalt cirka 178 000 kvadratmeter stor med den största solcellsparken som finns på ett tak i Sverige, med en total kapacitet om cirka 8MW.

Sedan 2015 använder Jula Logistics fordon som mäter 32 meter för transporter mellan Marjarp i Falköping och Julas centrallager i Skara. De extra långa lastbilarna är resultatet av en unik dispens som är resultatet av hårt arbete och en stark vision om hållbara innovativa transporter. Ärendet var t.o.m. uppe på både regeringsnivå och EU-nivå för att förverkligas. Det som gör de extra långa lastbilarna viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv är att de kan ta två 40-fots containers (istället för en normallång lasbil som bara kan ta en 40-fots container). Detta i sin tur halverar antalet transporter.

Initialt drevs de 32 meter långa transporterna med biodiesel. Men nu har Jula Logistics, i samverkan med lastbilstillverkaren Scania, börjat använda 32-meter långa lastbilar som drivs med el från den egna solcellsparken. Nu tas således ytterligare ett viktigt steg mot att bygga hållbara logistiklösningar.

– Vi använder intermodala transporter, där varorna anländer med båt till Göteborg och lastas om till tåg som åker till Falköping. Därifrån fraktas godset med lastbil den sista sträckan till vårt lager i Skara. Att nu göra denna transportkedja ännu mer hållbar genom att använda eldrivna lastbilar med laddning från egna solpaneler är givetvis fantastiskt, säger Lennart Karlsson.

Nytt spår nya möjligheter

I satsningen som nu görs på den nya terminalen byggs även ett nytt 500 meter långt tågspår på området.

− Det nya spåret är viktigt då det ger oss ytterligare kapacitet att växa och utvecklas, säger Lennart Karlsson.

Den satsning som Jula Logistics nu gör på grön logistik ligger helt i linje med Jula Holdingkoncernens vilja att bygga en stark koncern för kommande generationer genom tillväxt på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Verksamheten som nu utvecklas på Marjarp genererar även många nya arbetstillfällen i Falköping och Skaraborgsregionen.

Spadtag_Marjarp_5.jpg
Spadtag_Marjarp_4.jpg
Spadtag_Marjarp_3.jpg
Spadtag_Marjarp_2.jpg
Spadtag_Marjarp_1.jpg

För ytterligare frågor

Lennart Karlsson, VD Jula Logistics, +46 702-37 83 83, lennart.karlsson@jula.se

Magnus Ljung, Communication Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se

 
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Karl-Johan  Blank ägare Jula Holding.jpg
Ryttare med häst
Spadtag_Marjarp_3.jpg
Hopp sommarjobb
170 GylleneUttern_Frukost_2023.jpg
First sod Marjarp
wastgotafinans_logotype_small.png
Pressbild_Skara Konsthotell_Bygggnad_Edit_2023.png
See all