Market

Category

News images

Download news images and logotypes

Jula-logo
40ar-kundvagn
Hopp sommarjobb
Torrhamn
Picture1
Jula Logistics Logga
See all

Contact

If you have any questions regarding Jula Holdings press releases and news, contact us on the following email or phone number.

11:002020-06-03

Jula slog försäljningsrekord i maj – Över 900 miljoner

Invigning_JES_160622_071.jpg

Jula går fortsatt starkt.

I maj månad slogs försäljningsrekord med god marginal.

− Förra året gjorde vi en extremt stark majmånad, och nu ökar vi ytterligare. Det är givetvis mycket glädjande, samtidigt som vi är högst medvetna om att det i försäljningsökningen finns en tydlig coronaeffekt, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

Den totala försäljningen för årets maj landade på drygt 913 miljoner SEK en ökning med över 25 procent mot föregående år. E-handeln ökade med nära 100 procent mot föregående år, och även försäljningen i Julavaruhusen ökade starkt.

Engagerad personal och starka sortiment

Det nya försäljningsrekordet beror på flera olika faktorer. En stor andel av befolkningen har under coronapandemin varit hemma i större utsträckning än normal, vilket gynnat den typ av handel som Jula bedriver.

− Vi är glada att vi träffar rätt i våra sortiment, och därmed säljer starkt i de kategorier som vi vill vara starka i, som elverktyg, handverktyg och maskiner, trädgårdsredskap och trädgårdsmaskiner, el- och belysningstillbehör, arbetskläder och arbetsskor samt produkter för värme och kyla i hemmet, säger Joachim Frykberg.

Samtidigt har Jula även gått starkt i kategorier som träningsredskap och cyklar. När det gäller cykelförsäljningen, har denna påverkats positivt av möjligheten att få cykeln monterad och klar i varuhuset, en service som varit mycket framgångsrik.

Stort lager bakom framgång

En tydlig framgångsfaktor under coronakrisen har även varit Julas centrallager i Skara, Norra Europas största.

− Kapaciteten som finns i centrallagret har varit väldigt värdefull under coronakrisen. Vi har haft möjlighet att ta hem mycket stora volymer, vilket inneburit att vi inte fått några nämnvärda störningar i våra leveranser. Vilket i sin tur gett oss förutsättningar för bra försäljning, säger Joachim Frykberg.

Samtidigt finns en ödmjukhet inför den snabba förändringstakt och oförutsägbarhet som coronasmittan innebär.

− Att hantera den snabba förändringstakten med svängningar, händelser och beslut på våra olika marknader är något som vi jobbar hårt med varje dag. Det är också något som vi kommer att fortsätta fokusera på även framöver, säger Joachim Frykberg.

Trygg miljö

Kontinuerligt genomförs åtgärder för att stärka kundernas säkerhet, och för att upprätthålla en trygg arbetsmiljö.

− Vi gör hela tiden insatser i vår verksamhet, det kan handla om plexiglas i våra kassor, tvätt med ”Lifeclean”, och tydlig information. Vi jobbar hela tiden hårt för att våra kunder ska kunna känna sig trygga att handla hos oss, säger Joachim Frykberg.

Invigning_JES_160622_071.jpg

För ytterligare frågor:

Joachim Frykberg, VD Jula, +46 701-90 29 30, joachim.frykberg@jula.se

Magnus Ljung, Information Manager, +46 703-80 95 70, magnus.ljung@jula.se
Newsroom images

Newsroom images and logotypes

Jula Logistics Logga
40ar-kundvagn
Torrhamn
Picture1
Hopp sommarjobb
Jula-logo
See all